Dzień Ziemi - "W kierunku natury"       (powrót)

                                                                                                

        Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzonych corocznie 22 kwietnia,  których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

        Dzień ten uznawany był za szczególne święto w różnych krajach, lecz szczególną rangę zyskał w 1990 roku, mobilizując do działania 200 milionów ludzi w 141 krajach. Hasło tegorocznych obchodów brzmiało:  „W kierunku natury”.

         W naszej szkole, w związku z tym szczególnym dniem, uczniowie klas V i VI wybrali się do oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów komunalnych w Piotrkówku.

Celem wyjścia było zwrócenie uwagi uczniów na konieczność poszanowania przyrody oraz zachęcenie do działań na rzecz jej ochrony. Uczniowie dzięki wycieczce mieli zrozumieć wpływ ich codziennych zachowań na stan środowiska naturalnego. 

         Podczas wycieczki poznali etapy oczyszczania ścieków, dowiedzieli się jakie funkcje pełni oczyszczalnia i czym jest osad czynny. Przyjrzeli się również drodze, jaką przebywają śmieci zabrane z naszych domów, a co najważniejsze uzmysłowili sobie konieczność segregacji odpadów.

         Dodatkowym zadaniem dla chętnych uczniów naszej szkoły było przygotowanie prac plastycznych dotyczących warstwowej budowy lasu. Jako podstawowy materiał do wykonania prac uczniowie mieli wykorzystać papierowe rolki. Wystawę prac można było podziwiać w holu szkoły.

         Przy okazji tego święta warto również wspomnieć, iż nasza szkoła uczestniczyła także w II edycji konkursu zbiórki baterii „Edukujemy – Pomagamy” . Zgromadzone podczas akcji środki firma REBA przeznaczyła na cele charytatywne.

         Na pewno, dzięki  wszystkim podjętym działaniom uczniowie zdali sobie sprawę w jaki niecodzienny sposób można wykorzystać zużyte produkty i jak dbać o otaczające środowisko.

 

Galeria zdjęć ...tutaj