Zbudujmy razem Enigmę     (powrót)

                                                                                                

 

W dniach od 22 kwietnia  do 7 maja  Muzeum – Zamek Górków eksponowało oryginał maszyny szyfrującej Enigma ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Była to doskonała okazja do promowania wiedzy na temat jednego z epizodów historii II wojny światowej, a także roli jaką odegrał w nim Szamotulanin Maksymilian Ciężki. W naszej szkole ogłoszono konkurs pt.  Zbudujmy razem Enigmę!”, który polegał na skonstruowaniu modelu przestrzennego maszyny szyfrującej „ Enigma”.  Nasi uczniowie zachęceni przez nauczyciela plastyki pana Artura Hejnę indywidualnie lub  zespołowo ochoczo zabrali się do pracy. I tak powstało 8 maszyn szyfrujących. Wszystkie prace zostały wystawione w Spichlerzu przy Muzeum Zamek Górków w Szamotułach razem z oryginalną Enigmą.                                           

W dniu 25.04.2017r. o godz. 12.00 w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu.  Wszyscy autorzy maszyny szyfrującej  otrzymali dyplomy i nagrody książkowe o Maksymilianie Ciężkim. Uroczystość tę swą obecnością zaszczycili:  Wicestarosta Powiatu  Szamotulskiego pani Beata Hanyżak , Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły pan Włodzimierz Kaczmarek  oraz dyrektor Muzeum Zamek Górków pan Michał Kruszona.  Fundatorami nagród byli Starosta Powiatu Szamotulskiego    p. Józef Kwaśniewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły pan Włodzimierz Kaczmarek.  W przygotowanie uroczystości podsumowania konkursu włączył się aktywnie również dyrektor Muzeum Zamek Górków pan Michał Kruszona.

Oto nagrodzeni autorzy :
Maciej Pawłowski, Zuzanna Ruciak, Barbara Okraska, Adrian Tyl, Michał Grążka, Jakub Janas, Jędrzej Adamczewski, Albert Rusin, Franciszek Kapłon, Jakub Mrówczyński, Maja Dura, Jakub Biniak, Miłosz Skórnicki, Jakub Turkot, Natalia Kapsrzak, Julia Araszkiewicz, Marcel Dyzert,
Zofia Michalak.

Wszystkim  uczestnikom konkursu gratulujemy!!!

 

Galeria zdjęć ...tutaj