Jubileusz 60-lecia naszej szkoły   (powrót)

Po wielu tygodniach przygotowań, w sobotę 14 października 2017r., odbyły się uroczystości jubileuszu 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach.

Od godziny dziewiątej szkoła została otwarta dla społeczności lokalnej, licznie przybyłych absolwentów, uczniów i ich rodziców. Do obejrzenia były okolicznościowe wystawy i prezentacje multimedialne, gdzie podczas oglądania można było poczuć atmosferę szkoły sprzed 60 lat, ale też zapoznać się ze obecnymi realiami edukacji. Największym zainteresowaniem cieszyły się stare kroniki i zdjęcia klasowe sprzed lat. Było wiele wzruszeń, wspomnień i refleksji oraz okazja, aby wpisać się do księgi pamiątkowej szkoły. Goście mogli zapoznać się z publikacją  „Jedna szkoła – tyle wspomnień, tyle zdarzeń, tyle planów” wydaną z okazji jubileuszu. Czas spotkań niewątpliwie umilały odwiedzającym szkołę spotkania przy kawie w kameralnie przygotowanych kawiarenkach.

Po obejrzeniu wystaw zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie udali się do Bazyliki Mniejszej na uroczystą Mszę św. w intencji uczniów, pracowników i absolwentów.

Po błogosławieństwie cała społeczność „Trójki” w przepięknym korowodzie przeszła do Hali Nałęcz. Tam miała miejsce część oficjalna naszego jubileuszu. Wszystkich przybyłych gości powitał dyrektor szkoły pan Tomasz Runowski. Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Wśród nich byli: Starosta Powiatu Szamotulskiego – pan Józef Kwaśniewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły – pan Włodzimierz Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy –pan Marian Płachecki, dyrektorzy szkół  i przedszkoli, w których imieniu głos zabrał – pan Wojciech Kaczmarek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.  Życzenia od   Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów  przekazał – pan Stanisław Krupski. Gościliśmy również księdza kanonika  Mariusza  Marciniaka  oraz emerytowanego księdza kanonika Eugeniusza  Lijewskiego, który skierował do wszystkich zebranych  słowa pełne pociechy i wiary  w wychowanie  nowych pokoleń. W oficjalnych przemówieniach wygłoszonych przez gości podkreślano panującą w szkole atmosferę życzliwości, zaangażowanie i wkład pracy społeczności szkolnej  w przygotowanie uroczystości jubileuszowej. W czasie przemówień nie zabrakło życzeń, kwiatów, upominków i ciepłych słów. Pan dyrektor wręczył również okolicznościowe pamiątki byłym dyrektorom, wicedyrektorom Szkoły Podstawowej nr 3,  oraz rodzinom dyrektorów, którzy odeszli.

Galę jubileuszową uświetnili uczniowie, którzy zabrali gości w podróż po historii szkoły. W sposób barwny przy akompaniamencie muzyki z lat powstania szkoły i tej współczesnej, pokazali historyczne i obecne realia edukacji. Prezentowane na ekranie zdjęcia z najważniejszych wydarzeń z przeszłości szkoły przybliżyły uczestnikom historię 60 lat istnienia placówki. Z gorącym przyjęciem spotkał się występ nauczycielskiego chóru, który powstał z okazji jubileuszu szkoły. Po uroczystości przyszła pora na okolicznościowe torty, którymi uraczono zaproszonych gości oraz społeczność szkolną.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i sprawili, że ten dzień stał się wyjątkowy i na długo pozostanie w naszej pamięci. Szczególe podziękowania należą się sponsorom, bez których nasza uroczystość nie mogłaby się odbyć.

Chcemy również wspomnieć, że w czwartek 12 października delegacja uczniów  zapaliła znicze na grobach zmarłych pracowników, w tym pierwszego kierownika i organizatora szkoły pana Alojzego Ziołka oraz pochowanych na szamotulskim cmentarzu nauczycieli, uczniów i innych pracujących niegdyś w szkole.

Obchody 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 3  im. Adama Mickiewicza w Szamotułach przeszły już do historii i na długo zostaną w naszej pamięci.

 

  Galeria zdjęć ...tutaj