Ważne informacje dla rodziców

 

Petycja

Petycja do Burmistrza MiG złożona przez Radę Rodziców w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach ...tutaj

 

Terminarz szkolny na rok szkolny 2017/18   ...tutaj

 

Plan dowozów  ...tutaj

 

Raport z ewaluacji

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole w dniach 17.11.–1.12.16 r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Badaniem objęto 376 rodziców, 48 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, w zakresie wymagania "Rodzice są partnerami szkoły". Miło nam poinformować, że szkoła spełnia wymagania na poziomie podstawowym, ale t podejmuje zadania z poziomu wysokiego w zakresie realizacji inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły.

Zobacz ...tutaj

 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej

W bibliotece szkolnej znajdują się nowe pozycje z dziedziny pedagogiki, opisujące rozwój dziecka i jego środowisko rozwojowe od wczesnego dzieciństwa do późnej fazy dorastania. Jest to seria pt. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, wydana pod redakcją prof. dr hab. Anny Brzezińskiej.

Więcej informacji ...tutaj