Etyka

 

Etyka jako dodatkowy przedmiot realizowany w szkole

        Etyka realizowana jest w naszej szkole od roku szkolnego 2014/2015. Są to zajęcia dodatkowe, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w tych zajęciach jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych).

       Zajęcia organizowane są w grupach międzyoddziałowych, dla wszystkich chętnych uczniów, osobno dla klas I-III i IV-VIII.

       Ocena z etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym.

   

   
 

Przedmiotowy system oceniania z etyki:

  • I etap edukacyjny- klasy I-III  ...tutaj

  • II etap edukacyjny- klasy IV-VIII  ...tutaj

   

   
        Podstawa programowa ...tutaj    

   
  Gazetka "Z etyką dobrze i źle" - przeczytaj

 

   
 

Numer 1

...tutaj

 - Skąd się wzięła nazwa gazetki?

 - O czym rozmawiamy i dyskutujemy?

 - Pracujemy w grupie

 

   
 

Numer 2

...tutaj

 - Bezpieczeństwo w naszej szkole

 - Bezpieczeństwo na boisku szkolnym

 - Jesteśmy mili dla kolegów

 

   
 

Numer 3

...tutaj

 - Magiczne słowa

 - Dlaczego należy używać czarodziejskich słów?

 - Wcale nie trzeba być czarodziejem...