Rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

     

 Opiekun: Wojciech Kulik

 Nauczyciel wspomagający: Monika Lewandowska


Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jego członkiem zostaje się w chwili przyjęcia do szkoły. Samorząd jest organizacje uczniów dla uczniów. Jest organizacją demokratyczną. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli spośród kolegów i koleżanek, a opiekuna samorządu z grona pedagogicznego. 


 Zarząd Samorządu Uczniowskiego

  • Przewodnicząca - Zuzanna Lesicka                 

  • z-ca przewodniczącego I - Mikołaj Wesołowski

  • członkowie - przewodniczący klas II - VI


  Obsada Pocztu Sztandarowego:
     Grupa I
     
Adamczak Zuzanna,

      Ślugaj Emilia,

      Kapłon Hubert


     Grupa II
     
Groblewska Monika,

      Majchrzak Adrianna,
      Pawłowski Maciej

 


  Regulamin Samorządu Uczniowskiego ...tutaj

 


Aktualności